جدید ترین اخبار مدرسه

  • شروع پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401/40 ...

  • دریافت لیست نمرات مستمر از سامانه س ...

  • ثبت نمرات امتحانات میان ترم

  • پیگیری ثبت نام کتب دانش اموزان

همه خبر ها

پیش ثبت نام در مدرسه دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه تهذیب

کد ملی دانش آموزش را به صورت کامل و دقیق وارد کنید .