جدید ترین اخبار مدرسه

  • شروع پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401/40 ...

  • دریافت لیست نمرات مستمر از سامانه س ...

  • ثبت نمرات امتحانات میان ترم

  • پیگیری ثبت نام کتب دانش اموزان

همه خبر ها

زیست شناسی،تشریح چشم.jpg

تشریح چشم درس زیست شناسی خانم پروین نیا

زیست شناسی،تشریح چشم.jpg