جدید ترین اخبار مدرسه

  • برگزاری نمایشگاه کارهای دستی دانش ...

  • بزرگ داشت روز زن

  • برگزاری امتحانات ترم دوم پایه نهم خ ...

  • برگزاری امتحانات ترم دوم پایه نهم خ ...

همه خبر ها
برگزاری نمایشگاه کارهای دستی دانش  آموزان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی

برگزاری نمایشگاه کارهای دستی دانش آموزان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی

1401/02/10 0 نظر 666 بازدید

برگزاری نمایشگاه کارهای دستی دانش  آموزان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی،باتشکرازخانمهاقوامی ،رایگان،شهبازی

نظرات ثبت شده 0

پاسخ دهید