جدید ترین اخبار مدرسه

  • نتایج انفرادی فرهنگی هنری 99-98

  • دانش آموزان برتر دبیرستان دارا مساب ...

  • شروع پیش ثبت نام دبیرستان غیردولتی ...

همه خبر ها

رتبه اول سرود همگانی.jpg

رتبه اول سرود همگانی.jpg

مسابقه غذاهای قرآنی.jpg

مسابقه  غذاهای قرآنی.jpg

مقام گروهی.jpg

مقام گروهی.jpg

نقاشی همگانی.jpg

نقاشی همگانی.jpg